Skip to main content

Rådgivning

Vid ett generationsskifte finns det många frågor och funderingar och därav rekommenderar vi att en utomstående leder familjen i processen att nå fram till bästa lösning. Vi på Agri Advokater hjälper till att ta fram relevant underlag för att skapa ett hållbart och långsiktigt generationsskifte.

Upprättande av handlingar

Då varje familj är unika är det väsentligt att upprätta handlingar utefter de förutsättnings som finns i varje enskilt ärende. Då generationsskiftet ska vara långsiktigt kan ett flertal olika handlingar behöva tas fram såsom exempelvis skuldebrev, överlåtelseavtal, gåvobrev, äktenskapsförord, testamenten, hyresavtal, arrendeavtal m.m.

Tvister

Det finns ett flertal rättsområden vara bestämmelser måste beaktas och juridiska handlingar som ska upprättas vid generationsskiften, följs inte dessa bestämmelser kan missnöje uppkomma hos inblandade parter vilket i slutändan kan leda till en tvist. Vi på Agri Advokater har god kännedom om både process och avtalsskrivande och kan därmed lotsa dig genom gällande regler och hjälpa dig att bevaka dina rättigheter.

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt.

Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.