Skip to main content

Ekonomisk familjerätt

Vi är en lyhörd advokatbyrå med båda fötterna på jorden som erbjuder juridisk rådgivning inom en mängd områden, både till företag och till dig som privatperson. Våra advokater och jurister besitter expertkunskaper och erfarenheter inom familjerätt och brottmål.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.