Skip to main content

Medarbetare

Glädje och sorg, upp- och nedgångar, uppstart och avslut. Det finns många omskrivningar för när livet tagit en ny vändning, och vi vet av erfarenhet att det ibland behövs hjälp från någon utomstående för att få rätt på allt det juridiska - där hjälper vi dig framåt.

Våra kontor   Kontaktformulär

David Svenn
Jönköping / Linköping / Borås / Göteborg / Pajala / Tranås
Advokat / VD
036 - 19 64 42
0703 - 31 09 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  David är specialist på fastigheter och arbetar med företag inom såväl de gröna näringarna som kommersiella fastighetsbolag.

  Han erbjuder rådgivning avseende komplicerade fastighetstransaktioner och transaktioner av bolag. Ofta med stöd av fastighetsbildningslagens, jordabalkens eller aktiebolagslagens regler.

  David har en stor erfarenhet av exploatering av mark för byggnation av bostäder och industrier och skadeståndstvister inom mark- och miljöjuridiken.

  David anlitas i företagsrekonstruktioner, försäljningar av företag och fastigheter, som god man enligt samäganderättslagen och som boutredningsman. David har särskild erfarenhet av de gröna näringarna, såsom exempelvis mjölkproduktion, spannmålsodling och köttproduktion.

  En företagsrekonstruktion handlar i huvudsak om att företaget ska undvika konkurs och istället bli långsiktigt bärkraftigt genom förändringar i verksamheten. David har stor erfarenhet av att arbeta med att vända företag till vinst eller att avveckla icke bärkraftiga företag. David har också stor erfarenhet av uppdrag som boutredningsman. Han anlitas ofta som boutredningsman för större gårdar med en komplicerad arvsproblematik.

  Som advokat anlitas David även som styrelseledamot i såväl onoterade familjeföretag som noterade tillväxtföretag.

Per-Arne Magnusson
Jönköping
Advokat / Seniorkonsult / Delägare
0706 - 54 97 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Per-Arne företräder i huvudsak privatpersoner i ärenden gällande ekonomisk familjerätt, såsom boutredningar, arvs- och testamentstvister, bodelningar, samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

  Per-Arne åtar sig uppdrag som ombud, boutredningsman och bodelningsförrättare. Per-Arne anlitas vidare som offentlig försvarare i brottmål och som målsägandebiträde.

Kristin Skeppsby
Linköping
Advokat
013 - 462 02 62
0703 - 31 10 62
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Kristin är vår specialist inom mark- och miljöjuridik, främst ärenden gällande vattenverksamhet. Hon företräder i huvudsak företag och privatpersoner inom den gröna näringen vid tvister inför såväl mark- och miljödomstol som allmän domstol.

  Kristin har gedigen erfarenhet av djurskyddsmål och företräder där klienter både i brottmål och förvaltningsrättsliga ärenden.

Mathilda Frilander
Jönköping / Ulricehamn / Linköping
Advokat
036 -19 64 45
0730 - 29 40 47
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Mathilda är en advokat med stort intresse för brottmål som väcktes redan på gymnasietiden. Idag arbetar hon främst som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och med vårdnadstvister. Hon har ett genuint intresse för att kunna göra skillnad för sina klienter och gör allt i sin makt för att tillvarata sina klienters intressen.

  Ombudet och klienten bildar tillsammans ett team.
  Mathilda har ett stort engagemang för att hjälpa personer som befinner sig i svåra, utsatta situationer och känslan av att ha gjort skillnad för en annan människa är det som i slutändan är Mathildas största drivkraft.
  Under sin fria tid sitter hon därför i styrelsen i en ideell kvinnojour där hon med sina juridiska kunskaper hjälper utsatta kvinnor och barn.

Maria Westerlund
Jönköping / Tranås
Advokat
036 - 19 64 44
0702 -24 39 59
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Maria företräder främst privatpersoner inom den sociala familjerätten samt brottmål. Hon åtar sig uppdrag som ombud i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge, som målsägandebiträde i brottmål samt som offentligt biträde enligt LVU och LVM. Maria har även erfarenhet av att företräda barn i rättsprocesser och arbetar med ett tydligt barnperspektiv i sina ärenden.

  Maria arbetar till största del med människor i utsatta och svåra situationer. I dessa situationer är det viktigt att som juridiskt biträde inte enbart arbeta med det juridiska, utan också finnas där som ett stöd för sin klient i en svår tid.

Eddie Exelin
Stockholm / Jönköping / Göteborg / Pajala
Advokat
036 - 336 65 17
0720 - 88 90 55
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Eddie är specialiserad inom domstolsprocesser. Han har agerat ombud för såväl bolag som privatpersoner i tvister inom en lång rad olika områden såsom aktiebolagsrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, köprätt och försäkringsrätt.

  Eddie biträder även advokatbyråns klienter med rådgivning inom aktiebolagsrätt, arbetsrätt och försäkringsrätt. Eddie har tidigare bl.a. föreläst och undervisat vid Stockholms universitet inom associationsrätt samt vid Uppsala universitet inom EU-rätt och konstitutionell rätt.

Anneli Linhard
Jönköping / Tranås
Senior jurist
036 - 336 65 11
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Anneli har lång erfarenhet av att bistå klienter inom ekonomisk familjerätt, såsom bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsskillnad, samboavtal samt upprättande av familjerättsliga dokument.

  Anneli har även en gedigen kunskap av att medverka i och genomföra generationsskiften av jord-och skogsbruk och ägarledda företag samt med genomgång av och bistånd med upprättande av strukturer i ägarledda företag. Anneli bistår även byrån i fastighetsrättsliga frågeställningar.

  Anneli företräder även klienter i tvister inom ekonomisk familjerätt och åtar sig uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Katarina Wiklund
Linköping
Senior jurist
013 - 462 02 63
0706 - 63 03 09
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Katarina är specialist på generationsskiften inom de gröna näringarna.
  Katarina har även lång erfarenhet av olika fastighets- och familjerättsliga frågor, såsom köp och försäljning av fastigheter, fastighetsregleringar, nyttjanderätter, bodelningar, testamenten och arvskiften.

  Katarina har lång erfarenhet av ledarskap eftersom hon tidigare varit vd i ett medelstort företag och hon har även innehaft flera olika chefsroller inom juridisk verksamhet. Dessutom är Katarina styrelseledamot i flera bolag och i en fristående sparbank.

Sofie Pettersson
Jönköping / Linköping / Tranås
Senior jurist /
Biträdande kontorschef Jönköping
036 - 336 65 15
0726 - 66 91 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Sofie åtar sig främst uppdrag inom familjerätten. Hon företräder klienter som ombud i bodelning, arvstvister och andra familjerättsliga tvister. Vidare åtar hon sig uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

  Sofie arbetar även med familjejuridiska handlingar, generationsskiften och offentliga uppdrag såsom god man, rättegångsbiträde och målsägandebiträde.

Sara Hägglöf
Jönköping / Tranås
Senior jurist
036 -19 64 47
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Sara ingår i advokatbyråns familjerättsgrupp och har sin spetskompetens inom den ekonomiska familjerätten. Hon företräder klienter i arvstvister, bodelningar och andra familjerättsliga tvister och arbetar även med generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften och övriga familjerättsliga handlingar.

  Sara åtar sig uppdrag som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare.

Jeanette Apelstig
Nyköping / Linköping
Senior jurist
013 - 462 02 65
0155 - 20 11 61
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Jeanette har lång erfarenhet och gedigen kunskap att vägleda, medla och genomföra generationsskiften inom jord- och skogsbruk. Utifrån hennes egna erfarenheter som lantbrukare har hon förståelse för de utmaningar som ett generationsskifte står inför. Vägledande för henne är öppen och rak kommunikation, respekt för allas önskemål och belyser olika möjligheter för att uppnå det optimala resultatet, vilket bygger på långsiktighet och med en förhoppning om god sämja. 

  Jeanette har även gedigen erfarenhet av att bistå klienter inom ekonomisk familjerätt, såsom bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsskillnad, testamenten, framtidsfullmakter samt upprättande av övriga familjerättsliga dokument. 

  Jeanette företräder även klienter i tvister inom ekonomisk familjerätt och åtar sig uppdrag som boutredningsman. 

Josephine Einar Sjöö
Linköping / Jönköping / Tranås
Biträdande jurist
036 - 336 65 18
0726 - 44 04 18
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Josephine är främst verksam inom området ekonomisk familjerätt och arbetar med bouppteckningar, bodelningar, arvsskiften och testamenten.

  Josephine har erfarenhet av obeståndsrätten men bistår byrån i samtliga verksamhetsområden.

Vendela Einar Sjöö
Jönköping
Biträdande jurist
036 - 336 65 12
0720 - 88 90 56
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Vendela är främst verksam inom området ekonomisk familjerätt och arbetar med bouppteckningar, bodelningar, arvskiften och testamenten.

  Vendela har erfarenhet av obeståndsrätt samt förvaltningsrätt, men bistår byrån i samtliga verksamhetsområden.

Pauline Ahlnér
Jönköping / Borås / Göteborg
Biträdande jurist
0708 - 31 11 41
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Pauline är verksam inom obeståndsrätt men arbetar även med ekonomisk familjerätt såsom bodelningar, arvskiften och testamenten. Hon biträder klienter i mål enligt LVU och i vårdnadstvister. Hon har omfattande förvaltningsrättslig erfarenhet och biträder klienter i tvister mot bland annat Försäkringskassan.

Alexandra Kristofersson
Jönköping
 • Presentation

  Presentation

  Alexandra, biträdande jurist. Målsägandebiträde, offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV. Ombud i vårdnadstvister.

  Alexandra arbetar även med den ekonomiska familjerätten vad gäller, bodelningar, arvskiften och testamenten. Brottmål, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och tvistemål.

Getoar Gjikokaj
Jönköping
Biträdande jurist
036 - 336 65 16
0720 - 88 79 79
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Getoar är verksam inom affärsjuridik, mark-och miljörätt och åtar sig offentliga uppdrag.

  Därutöver bistår Getoar även i byråns övriga verksamhetsområden inom tvistemål, fastighetsrätt och skadeståndsrätt.

Anton Svensson
Jönköping / Borås / Göteborg
Biträdande jurist
036 - 19 64 49
0703 - 11 04 12
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Anton arbetar främst med obeståndsrätt och affärsjuridik. Han arbetar även med brottmål.

  Anton bistår även i byråns övriga verksamhetsområden såsom tvistlösning, skadeståndsrätt och familjejuridik.

Cecilia Borgenhede
Jönköping / Linköping
Biträdande jurist
036 - 19 64 43
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Presentation

  Presentation

  Cecilia är främst verksam inom mark- och miljöjuridik. Hon arbetar bland annat med frågor rörande fastighetsrätt, förorenad mark samt tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

  Cecilia har även erfarenhet från både statlig och kommunal verksamhet.

Johan Lindevall
Linköping
Biträdande jurist
013 - 462 02 66
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Presentation

  Presentation

  Johan biträder kollegor med uppförande av protokoll, utredningar eller andra juridiska spörsmål. Har stort intresse i affärsrättsliga tvister och brottmålsförfarande men även i jakt-, mark- och miljörelaterade frågor.

Siri Grönqvist
Linköping
Biträdande jurist
013 - 462 02 61
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 • Presentation

  Presentation

  Siri arbetar i huvudsak med frågor relaterade till mark- och miljörätt, fastighetsrätt samt ekonomisk familjerätt. Detta med särskilt fokus på arrendefrågor och ärenden enligt plan- och bygglagen.

  Vidare företräder Siri privatpersoner och företag vid uppkomna tvister vid såväl mark- och miljödomstol som allmän domstol.

Anette Johansson
Jönköping / Borås / Göteborg
Civilekonom
033 - 550 02 53
0704 - 31 00 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jessica Aldelius
Jönköping
Ekonomi
036 - 336 65 19
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Madelen Gustavsson
Jönköping
Administratör
036 - 19 64 46
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Elin Bergström
Jönköping
Administratör
036 - 336 65 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Adrian Hytter
Tjänstledig
Biträdande jurist

 • Presentation

  Presentation

  Adrian är verksam i byråns sociala familjerättsgrupp och arbetar huvudsakligen med att företräda privatpersoner i olika typer av ärenden. Han åtar sig uppdrag som ombud i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge, som målsägandebiträde i brottmål och som offentligt biträde enligt LVU och LVM.

  Förutom juridiken har Adrian ett genuint intresse för att hjälpa personer i utsatta och svåra situationer. Adrian vill förutom att biträda med det juridiska också finnas där som ett stöd för sin klient under processens gång.

Till oss kan du komma om du eller ditt företag vill ha förebyggande juridisk rådgivning eller om du befinner dig i en domstolsprocess. Oavsett kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig på allra bästa sätt. Hos Agri Advokater är du i trygga händer.

Från och med nu byter vi namn till Agri Advokater.

Vi brinner lite extra för de gröna näringarna och har vår spetskompetens inom lantbrukssektorn. Därför är det ett naturligt steg att även vårt namn ska spegla vår inriktning.